Double Day II 5.5.2023 II 30%

-50%
 Đầm dài Milya Đầm dài Milya
447,500₫ 895,000₫

Đầm dài Milya - Black

447,500₫ 895,000₫

-50%
 Đầm dài Milya Đầm dài Milya
447,500₫ 895,000₫

Đầm dài Milya - White

447,500₫ 895,000₫

-50%
 Đầm Dài Ryan Đầm Dài Ryan
372,500₫ 745,000₫

Đầm Dài Ryan - White

372,500₫ 745,000₫

 Đầm Ngắn Bona Đầm Ngắn Bona
725,000₫
-55%
 Đầm Ngắn Della Đầm Ngắn Della
357,750₫ 795,000₫

Đầm Ngắn Della - Pink

357,750₫ 795,000₫

-60%
 Đầm Ngắn Galvin Đầm Ngắn Galvin
358,000₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Galvin - Mint

358,000₫ 895,000₫

-60%
 Đầm Ngắn Galvin Đầm Ngắn Galvin
358,000₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Galvin - White

358,000₫ 895,000₫

 Đầm Ngắn Meduse Đầm Ngắn Meduse
925,000₫
-50%
 Đầm Ngắn Nabi Đầm Ngắn Nabi
422,500₫ 845,000₫

Đầm Ngắn Nabi - Black

422,500₫ 845,000₫

-50%
 Đầm Ngắn Nabi Đầm Ngắn Nabi
422,500₫ 845,000₫

Đầm Ngắn Nabi - White

422,500₫ 845,000₫

-55%
 Đầm Ngắn Pansy Đầm Ngắn Pansy
402,750₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Pansy - Avocado

402,750₫ 895,000₫

-55%
 Đầm Ngắn Paradise Đầm Ngắn Paradise
326,250₫ 725,000₫

Đầm Ngắn Paradise - Pink

326,250₫ 725,000₫

-50%
 Đầm Ngắn Rex Đầm Ngắn Rex
472,500₫ 945,000₫

Đầm Ngắn Rex - Black

472,500₫ 945,000₫

-50%
 Đầm ngắn Rynn Đầm ngắn Rynn
362,500₫ 725,000₫

Đầm ngắn Rynn - Beige

362,500₫ 725,000₫

-55%
 Đầm ngắn Yura Đầm ngắn Yura
357,750₫ 795,000₫

Đầm ngắn Yura - Cream

357,750₫ 795,000₫

-55%
 Quần dài Lelys Quần dài Lelys
245,250₫ 545,000₫

Quần dài Lelys - Pink

245,250₫ 545,000₫

-60%
 Quần ngắn Xesie Quần ngắn Xesie
178,000₫ 445,000₫

Quần ngắn Xesie - Green

178,000₫ 445,000₫