FLASHSALE || FRI || MAY

-20%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
716,000₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - White

716,000₫ 895,000₫

-20%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
716,000₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - Pink

716,000₫ 895,000₫

 Đầm Ngắn Galvin  Đầm Ngắn Galvin
895,000₫