FLASHSALE || FRI || MAY

-70%
 Chân váy Bae  Chân váy Bae
127,500₫ 425,000₫

Chân váy Bae - Grey

127,500₫ 425,000₫

-50%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
447,500₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - White

447,500₫ 895,000₫

-70%
 Đầm Ngắn Galvin  Đầm Ngắn Galvin
268,500₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Galvin - Mint

268,500₫ 895,000₫

-70%
 Đầm Ngắn Galvin  Đầm Ngắn Galvin
268,500₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Galvin - White

268,500₫ 895,000₫

-60%
 Đầm Ngắn Sanae  Đầm Ngắn Sanae
298,000₫ 745,000₫

Đầm Ngắn Sanae - White

298,000₫ 745,000₫

-55%
 Quần dài Elia  Quần dài Elia
290,250₫ 645,000₫

Quần dài Elia - Blue

290,250₫ 645,000₫