[AUG MIDDLE] 60%

-50%
 Đầm Dài Ryan  Đầm Dài Ryan
372,500₫ 745,000₫

Đầm Dài Ryan - White

372,500₫ 745,000₫

-60%
 Đầm Ngắn Galvin  Đầm Ngắn Galvin
358,000₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Galvin - Mint

358,000₫ 895,000₫

-60%
 Đầm Ngắn Galvin  Đầm Ngắn Galvin
358,000₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Galvin - White

358,000₫ 895,000₫