BLACK FRIDAY || 749K

-40%
 Đầm Dài Aiki Đầm Dài Aiki
507,000₫ 845,000₫

Đầm Dài Aiki - Pink

507,000₫ 845,000₫

-40%
 Đầm Dài Hanie Đầm Dài Hanie
537,000₫ 895,000₫

Đầm Dài Hanie - Black

537,000₫ 895,000₫

-40%
 Đầm Dài Hanie Đầm Dài Hanie
537,000₫ 895,000₫

Đầm Dài Hanie - White

537,000₫ 895,000₫

-40%
 Đầm Ngắn Cecilia Đầm Ngắn Cecilia
537,000₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Cecilia - Black

537,000₫ 895,000₫

-40%
 Đầm Ngắn Cecilia Đầm Ngắn Cecilia
537,000₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Cecilia - White

537,000₫ 895,000₫

-50%
 Đầm ngắn Dreamy Đầm ngắn Dreamy
422,500₫ 845,000₫

Đầm ngắn Dreamy - Pink

422,500₫ 845,000₫

-50%
 Đầm ngắn Dreamy Đầm ngắn Dreamy
422,500₫ 845,000₫

Đầm ngắn Dreamy - Black

422,500₫ 845,000₫

-40%
 Đầm Ngắn Kee Đầm Ngắn Kee
495,000₫ 825,000₫

Đầm Ngắn Kee - Cream

495,000₫ 825,000₫

-55%
 Đầm Ngắn Olaf Đầm Ngắn Olaf
380,250₫ 845,000₫

Đầm Ngắn Olaf - Blue

380,250₫ 845,000₫

-50%
 Đầm Ngắn Susian Đầm Ngắn Susian
422,500₫ 845,000₫

Đầm Ngắn Susian - Black

422,500₫ 845,000₫

-50%
 Đầm Ngắn Susian Đầm Ngắn Susian
422,500₫ 845,000₫

Đầm Ngắn Susian - Cream

422,500₫ 845,000₫