BLACK FRIDAY || 799K

 Đầm Dài Fimis  Đầm Dài Fimis
925,000₫
 Đầm Dài Fimis  Đầm Dài Fimis
925,000₫
-20%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
716,000₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - White

716,000₫ 895,000₫

-20%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
716,000₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - Pink

716,000₫ 895,000₫

 Đầm Dài Tyler  Đầm Dài Tyler
895,000₫
 Đầm Dài Tyler  Đầm Dài Tyler
895,000₫
-10%
 Đầm Ngắn Keymor  Đầm Ngắn Keymor
805,500₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Keymor - Pink

805,500₫ 895,000₫

-10%
 Đầm Ngắn Keymor  Đầm Ngắn Keymor
805,500₫ 895,000₫

Đầm Ngắn Keymor - Cream

805,500₫ 895,000₫