FLASHSALE || TUE || MAY

-30%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
626,500₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - White

626,500₫ 895,000₫

-30%
 Đầm dài Jolen  Đầm dài Jolen
626,500₫ 895,000₫

Đầm dài Jolen - Pink

626,500₫ 895,000₫

-25%
 Quần dài Cindy  Quần dài Cindy
408,750₫ 545,000₫

Quần dài Cindy - Black

408,750₫ 545,000₫

-25%
 Quần dài Cindy  Quần dài Cindy
408,750₫ 545,000₫

Quần dài Cindy - Beige

408,750₫ 545,000₫

-25%
 Quần dài Cindy  Quần dài Cindy
408,750₫ 545,000₫